Wish พรมหัศจรรย์ (2023)

ตัวอย่างหนัง : Wish พรมหัศจรรย์ (2023)

หนังเรื่อง Wish พรมหัศจรรย์ (2023)
ปีที่ฉาย : 2023 เสียง : เสียงไทย ดูหนังออนไลน์ ติดอันดับ imbd 2024 5.8/10

“Wish” เป็นซีรีส์ที่เรียกร้องถึงความฝันและความปรารถนาที่อาจกลายเป็นจริง เมื่อผู้คนเข้าใจถึงพลังของความต้องการและการหวังดี

เรื่องเริ่มต้นเมื่อหนึ่งกลุ่มเพื่อนต่างๆ ค้นพบแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อ “Wish” ซึ่งสามารถทำให้ความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริงได้ แต่พวกเขาต้องจ่ายราคาของความปรารถนานั้นด้วย และทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด

เรื่องราวนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาใช้ “Wish” โดยในแต่ละตอนจะมีเรื่องราวและความปรารถนาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตและความสุขของพวกเขาต่อไป และในที่สุดพวกเขาต้องเรียนรู้ถึงค่าของความสุขและความพอใจในชีวิตของพวกเขาและความสำคัญของการตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้ “Wish” อีกครั้งในอนาคต

×