Lift ปล้นเหนือเมฆ (2024) NETFLIX

ตัวอย่างหนัง : Lift ปล้นเหนือเมฆ (2024) NETFLIX

หนังเรื่อง Lift ปล้นเหนือเมฆ (2024) NETFLIX
ปีที่ฉาย : 2024 เสียง : เสียงไทย ดูหนังออนไลน์ ติดอันดับ imbd 2024 6.7/10

เมื่อทีมปล้นนานาชาติถูกจ้างให้คุ้มกันเครื่องบินให้พ้นจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย การตัดสินใจจะมาซึ่งความเสี่ยงและความท้าทายอันใหญ่โต หลังจากพิจารณาถึงความเสี่ยงและประสบการณ์ทางทหารของพวกเขา ทีมอาจตกลงที่จะก้าวเข้าสู่การปกป้องเครื่องบินเพื่อป้องกันการโจมตี ในขณะเดียวกัน อาจมีสมาชิกในทีมที่เห็นว่าการปล้นกลางอากาศเป็นทางออกที่ดีกว่า และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ภารกิจแห่งการปล้น สุดท้าย การตัดสินใจนั้นจะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละสมาชิกในทีมและต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

×